Destination

The DMO approaches tourism in a sustainable and sensitive manner given the unique local culture and biodiversity.
The DMO strategy project started off with a participatory process that involves all the tourism stakeholders...

More About Destination
Marketing Solutions

Destination management organizations together with international marketing experts develop a Regional tourism marketing plan for Korca Region. DMO led the implementation process, provided marketing materials...

More About Marketing Solutions
Training

DMO has been working at local and regional level in Albania and is building the capacity of tourism service providers and responsible local and regional governments on the ground to deal with tourism.

More About Training
eTourism

eTourism revolutionizes all business processes, the entire value chain as well as the strategic relationships of tourism organizations with all their stakeholders. 

More About eTourism

Minutes on a site visit in municipality of Resen and municipality of Devoll | Tendering procedure

Minutes on a site visit in municipality of Resen and municipality of Devoll | Tendering procedure

Në kuadër të projektit "Parandalimi i rreziqeve për praktikat e qëndrueshme mjedisore për fermerët - PRESPA" si pjesë e programit të bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, financuar nga Bashkimi Evropian, u zhvillua një vizitë në kantierin e ndërtimit. të rrjetit të ujërave të zeza dhe impianteve të trajtimit në komunën e Resnjës dhe komunën e Devollit.

read more

Community meetings

Community meetings
Në takime morën pjesë fermerë, banorë nga vendbanimet e afërta, përfaqësues nga kompanitë komunale si dhe përfaqësues nga komunat. U prezantuan faktorët kryesorë të ndotjes së shkaktuar nga njeriu…
 
Në kuadër të projektit “Parandalimi i rreziqeve për praktikat e qëndrueshme mjedisore për fermerët – PRESPA, program për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, financuar nga Bashkimi Evropian, takim me komunitetin në territorin e komunës së Devol, Shqipëri dhe komuna e Resnjës, S. Maqedoni.
 
Në takime morën pjesë fermerë, banorë nga vendbanimet e afërta, përfaqësues nga kompanitë komunale si dhe përfaqësues nga komunat. U prezantuan faktorët kryesorë të ndotjes nga njeriu që ndotin liqenet dhe standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e ujit.
 
Në takime morën pjesë fermerë, banorë nga vendbanimet e afërta, përfaqësues nga kompanitë komunale si dhe përfaqësues nga komunat. U prezantuan faktorët kryesorë të ndotjes nga njeriu që ndotin liqenet dhe standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e ujit.
read more

Kick-off conference for the project PRESPA financed by the European Union

Kick-off conference for the project PRESPA financed by the European Union
Më 6 korrik 2022, në Resnjë u mbajt një konferencë për të nisur këtë projekt. Në konferencë morën pjesë kryetarët e komunave Jovan Tozievski nga Resnja dhe Eduard Duro nga Devolli, përfaqësues nga ndërmarrjet publike, përfaqësues të institucioneve, fermerë dhe shoqëri bujqësore, përfaqësues të shkollave etj.
 
 
Projekti "Parandalimi i rreziqeve për praktikat e qëndrueshme mjedisore për agroprodhuesit - PRESPA" financohet nga Bashkimi Evropian nga programi për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, dhe zbatohet nga Qendra për Qytetare. Iniciativa nga Prilep, Komuna Resnjë, Organizata për Menaxhimin e Destinacioneve nga Korça dhe Komuna Devoll.
 
Më 6 korrik 2022, në Resnjë u mbajt një konferencë për të nisur këtë projekt. Në konferencë morën pjesë kryetarët e komunave Jovan Tozievski nga Resnja dhe Eduard Duro nga Devolli, përfaqësues nga ndërmarrjet publike, përfaqësues të institucioneve, fermerë dhe shoqëri bujqësore, përfaqësues të shkollave etj.
 
Ekipi i projektit prezantoi aktivitetet e projektit që do të kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit, veçanërisht me ndërtimin e rrjeteve të ujërave të zeza dhe impianteve të trajtimit të ujërave të zeza në të dy komunat, si dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar mes njerëzve. dhe institucionet nga të dyja anët e kufirit.
 
Në fund u hap një diskutim në të cilin iu përgjigjën pyetjeve të të pranishmëve, të cilët shprehën dëshirën për të kontribuar në një realizim edhe më të suksesshëm të projektit të Prespës.
read more

Tender for building of sewerage system and Waste water treatment plant

Tender for building of sewerage system and Waste water treatment plant

Center for civic initiative within the project "Prevention of risks for environmental sustainable practices for agro producers - PRESPA" as part of the Cross-border Cooperation Programme between North Maceodnia and Albania funded by the European Union, is publishing a tender for building of sewerage system and Waste water treatment plant in Municipality of Resen and Municipality of Devoll.

More information can be found in the tender dossier under the following link


Dibra Tourism Action Plan

Dibra Tourism Action Plan

 

Dibra Tourism Action Plan is a project still in process.This project consists of Marketing Solutions,Activities,Components,National and International Tourists,Thermal Baths,Atractions,Infrastructure,Ways of Transport,Archeological excavations,etc.
Below is a short introduction of the main terms.

Marketing: Creating a page on internet,Social Media should be used,Creating the National Calendar,Suggestions about the Calendar program,Documentarys related to festivals,Oda        Dibrane functioning as an institution,etc.

Activities: Different fairs,popular games and other activities.

Components: Finding attractions,infrastructure,people,marketing and activities + events.

International Tourists: Visit Dibra mostly for Hiking,Cycling,Rafting,Walking,the Virgin Nature,Diversity of Flora,Fauna,Climate and Relief but also the Traditional Kitchen.

Attractions: Different waterfalls,mountains,fields,villages,etc.

Infrastructure: Describing the road conditions and which part can be driven by car.

Archeological excavations: Denomination,Signaling Placement,Enrichment of museums with objects and information,Staff and guider for museums.

Thermal Baths Visitors: Most of the visitors are from Albania (Shkodra,Tirana,Durrës,Lushnja,Fieri,etc) with an age between 50-80 years old.They visit thermal baths for its healing abilities 
It also provides public transport,accomodation plus touristic services such as picnics,cultural visits,social activities,recreative parks,etc.


Prevention of risks for environmental sustainable practices for agro producers PRESPA

Prevention of risks for environmental sustainable practices for agro producers PRESPA

Project Title: Prevention of risks for environmental sustainable practices for agro producers PRESPA

Funded by the European Union

IPA Component: IPA 2, Cross border cooperation: Republic of North Macedonia – Republic of Albania (www.ipacbc-mk-al.eu)

Project duration: 30 months

Start date of the project: 15.12.2021

End date of the project: 14.06.2024

read more

Stakeholder mobilization

Stakeholder mobilization

During the implementation of bioprospect project.

Stakeholder mobilization was organised in the forestry in June 7,2018.
At least 40 people participated,representatives of institutions,businesses,community,schools,NGOs.The project was presented to the participants by Municipality.Forest Service Directory made their own presentation on the values of this protected area.Participants made different questions and suggestions


Happy Train

Happy Train

Korca nje tjeter here eshte ne paranoje te zhvillimit turistik ne Shqiperi!
Duke nisur qe nga muaji Gusht,vizitoret e shumte do te kene mundesine te njihen me qytetin juglindor permes nje Treni Panoramik qe do te levize ne vendet me ikonike te Korces,si Pazari i Vjeter (TID Korca),zona pedonale (BID Korca),bulevardi Republika,etj.Projekti i titulluar "Happy Train",i mbeshtetur nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan per Zhvillim,eshte ideuar dhe vene ne jete nga shoqatat lokale BID Korca dhe Destination Organization Management Korce."Happy Train" do te ofroje per 20 persona audio guida elektonike shoqeruese ne gjuhet shqip,anglisht dhe greqisht.Shume shpejt do te shtohen dhe gjuhet italiane,frenge e gjermane,duke marre ne konsiderate profilin e turisteve qe vizitojne qytetitn.

read more

The agro-producers learn from the EU countries

The agro-producers learn from the EU countries

With the aim, transfer of experience and education for quality improvement of the fruits, the agro-producers from the regions Prespa and Korcha were part of a study visit in Slovakia and Hungary within the project “Innovative practices for environmental protection phase II” financed by the European Union.

read more

Innovative Practices in Environmental Protection phase II

Innovative Practices in Environmental Protection phase II

Project Title: Innovative Practices in Environmental Protection phase II

IPA Component: IPA 2, Cross Border Cooperation Programme.

Project duration: 24 Months, 15.11.2017- 14.11.2019

Cost of the action: 439,929.60 €

Lead applicant and co-applicants: Center for Civic Initiative (CCI) as the lead applicant and Destination Management Organization (DMO), Association of fruit producers Blagoj A. Kotlarovski and Agrinas-ER as co-applicants.

read more

Flood prevention for environmental protection

Flood prevention for environmental protection

Project Title: Flood prevention for environment protection

IPA Component: IPA 2, Cross border cooperation: Republic of North Macedonia – Republic of Albania

Project duration: 24 months

Start date of the project: 15.11.2019

End date of the project: 14.11.2021

Total Budget: 590,213.00 €

Lead applicant and co-applicants:

Association Center for Civic Initiative (CCI)

Destination Management Organization (DMO)

Municipality of Mogila

Municipality of Maliq


 

read more