Automatic Agro-Meteorologic Station

Automatic Agro-Meteorologic Station

Technical specifications for: Automatic weather station

The automatic weather station, which is robust and reliable in
weather monitoring at atmospheric wells. It is based on internet
connection and it is appropriate that after receiving information from
the database, it combines with specific programs for the prediction
of diseases and pests in agricultural crops.
The station has an internal battery that is powered by solar panel
power and transmits data of the weather in real time using GSM or
GPRS connections.
Uploaded automatically on a web page that is accessible through
login and password security Credentials Contains.
To involve -sensor for Air Temperature and Relative Humidity -
Sensor for Precipitation (Rainfall Measurement) - Automatic
Aggregate Meteorological Station (AAMS) Sensor for monitoring
leaf wetness.
-Do not involve support stick

Request for offer to :
Metka Rozic
Sales Administrator / Key Account Manager 
Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107
A-8160 WEIZ
AUSTRIA 
Tel.  +43 31 72 55 21 25
Fax. +43 31 72 55 21 23
 
www.metos.at
www.fieldclimate.com
 
Request for offer to :
Nikos  Tachopoulos
 Πιστοποίηση κατά ISO 9001
Θεσσαλονίκη : Κανάρη 16, 54644,  Τηλ. Κέντρο 2310 946.126, Fax. 2310 947.005
Αθήνα : Αιτωλίας 14, 15231, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 67.28.585
Web Site : www.scientact.com.gr
E-mail : [email protected]


Specifikimet teknike për : Stacion automatic agro- meteorologjik
Stacioni automatic agro- meteorologjik, të jetë i fortë (robust) si dhe i besueshëm
në monitorimin e motit ndaj fakorëve atmosferikë.
Të bazohet në lidhje interneti, si dhe i pershtatshem që pas marrjes së informacioneve
nga baza e të dhënave te bashkëveprojë me programe specifike për parashikimin e
semundjeve dhe dëmtuesve në kulturat bujqësore.
Stacioni te ketë një bateri të brendshme e cila furnizohet me energji me panel diellor
dhe transmeton të dhëna mbi klimen/motin në kohë reale duke përdorur lidhje GSM ose
GPRS.
Të dhënat te ngarkohen në mënyre automatike në një faqe web-i e cila është e
aksesueshme nëpërmjet kredencialeve të sigurisë me login dhe password.
Të përmbajë: -sensorë për Temperaturën e ajrit dhe Lagështinë Relative
-Sensorë për Precipitimin (Matjen e rreshjeve të shiut)
- Sensorë për monitorimin e lagështisë së gjethes
automatic agro meteorological stations (AAMS).
Stacioni të ofrohet Brenda 20 ditëve .
Kompania 1:
Euromedalb SH.P.K
Adresa: Rr. Shefqet Ndroqi nr.185/2, Tirane
Kompania 2:
Geo Consulting sh.p.k.
Adresa: Rr 'Panorama' P23/1,Shk1,Ap3Tirane
Kompania 3
Invent sh.p.k.
Adresa: Rr 'Reshit Collaku' P23/1,Shk1,Ap3Tirane 
 
back