Ftese per pjesemarrje ne ekspoziten "Mbroj Mjedisin"

Ftese per pjesemarrje ne ekspoziten "Mbroj Mjedisin"

Ne kuader te projektit IPA “Praktika Inovative per Mbrojtjen e Mjedisit”, Klubet Mjedisore te 10 shkollave 9-vjecare te Qarkut te Korces, celin ekspoziten “Mbroj Mjedisin”.

Dt. 20 Maj 2015

Ora 12.00 – 13.30

Vendi: Drejtoria Arsimore Korce, Salla e Mbledhjeve

back